Kontakty

Obchodné   oddelenie

Bc. Stanislav Kukuča
+421 911 435 100

Bc. Kristína Krošláková
+421 0911 435 110

Technické   oddelenie

Miroslav Daniš
+421 911 435 109

Ing. Ivan Balga
+421 905 936 241

Mgr. Zuzana Danáčová
+421 910 561 354.

Ekonomické oddelenie

Alžbeta Chrobáková
+421 911 435 106

Bc. Katarína Machová
+421 911 435 106

Logistické    oddelenie

Ivana Gründelová
+421 911 435 102

Jana Chorvátová
+421 902 435 511

Administratívne oddelenie

Ing. Alena Ferová
vedúca administratívy
+421 904 344 233

Sídlo spoločnosti:

PRESCOT, s.r.o.
Neporadza 354,
913 26 Neporadza
Slovenská republika

Výroba & Administratíva

Dežerice 383,
957 03 Dežerice

Bankové spojenie :
SLSP a.s. Trenčín
SK23 0900 0000 0002 7464 6650

Spoločnosť je zapísaná v OR
Okresný súd Trenčín oddiel Sro
pod č.14714/R